Anasayfa / Metafizik / Zihin Kontrolü ve Psikolojik Savaş Teknikleri

Zihin Kontrolü ve Psikolojik Savaş Teknikleri

Bizlere çok uzak olan psişik savaş ve zihin kontrolü gerçeklere çok yakın ve birçok alanda kullanılmaktadır.Henüz bizlere çok uzak olan bu konu aslında eskilerden beli gelen istihbarat ve haberleri çağrıştırıyor ve uygulanıyor.Şimdi daha detaylı yazı için gelin yazımızı okuyalım.

Zihin Kontrolü

Geçmişte birçok zihin kontrolü ve psikolojik savaş tekniği çeşitli amaçlar için kullanılmış ve günümüzde halen kullanılmaktadır.Zaten son 30 yıldır pek çok istihbarat örgütünün ana hedefi insan beyninin kontrol altına alınması olmuştur.Bu amaç için milyonlarca dolar gizli laboratuar çalışmalarına ayrılmıştır.Kitaplar tatihte zihin kontrolü ve beyin yıkama operasyonlarına maruz kalmış ve bu konuda ünlü olmuş çeşitli isimler ve olaylarla doludur.Basında son zamanlarda iddia edildiği üzere  Türkiye’deki bazı teröristlerin yaratılmasında acaba zihin kontrolü teknikleri mi yatmaktadır ? Zihin Kontrolü psikolojik teknikleriçok iyi kullanan kültlerin, tarikatların veya istihbarat örgütlerinin uyguladığı bir yöntemdir.Temelinde “zihin kontrolü” bir kişinin veya insan grubunun davranışını kontrol etmek veya değiştirmek için isteği ve bilgisi dışında uygulanan tüm yöntemlere veirlen addır.Diğer bir tanımla , “beyin yıkama” zihin kontrolü, bireylerin farkında olmadan davranışların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi girişiminde bulunmak ve bu amaçla herhangi bir yöntemi uygulamaktadır. Psikolojik Savaş  ise çeşitli zihin kontrolü tekniklerini de içine alan daha geniş bir kavramdır.Psikolojik savaş ,insanların beyninde toplumsal psikoloji üzerinde sürdürülen savaştır, hedefi (reel-gerçek) olmayan bir takım yanlış bilgileri propaganda, zihin kontrolü,medyanın kontrolü,toplu telkin  ve beyin yıkama ile gerçekmiş gibi göstermektedir.Böylece düşmanın veya karşıt güçlerin beyninde ve psikolojik tabanında  da savaşın kazanılması hedeflenmektedir.

Psikolojik Savaş Teknikleri

 • Çeşitli Propaganda Faaliyetleri.
 • Kendini Farklı Gösterme, demorazilasyon yaratma ve psikolojik kamuflaj teknikleri.
 • Toplumsal zihin kontrolü.
 • Bireysel Zihin Kontrolü.
 • İleri tekniklerle mançurya Kobayları (Manchurian Candidate) Oluşturma.
 • Toplumda veya bireylerde ideoloji değiştirme,toplum mühendisliği veya toplumu tamamen kendi yönünde devşirme yöntemleri.
 • Medyanın ve beyinleri etkileyen tüm araçların kayıtsız şartsız kontrolü.
 • Disinformasyon yayma ve bilgi kirlenmesine yol açma.

Yukarıda ifade edilen teknikler içerisinde en çok uygulanan psikolojik faaliyet şunlardır:Propaganda ,bireysel ve toplumsal zihin kontrolü, kimyasal maddeler yardımıyla kişinin düşüncelerinin  etki altına alınması.Toplumsal zihin kontrolü toplumu istenilen doğrultuya yöneltmek ,o toplumun kültürünü distorsinasyona çekebilmek amacıyla tüm topluma yapılmaktadır.Toplumsal zihin kontrolüne ise en büyük örnek ise Hitler‘dir.Hitler’in hitabet sanatını ve diğer teknikleri çok iyi şekilde kullanarak kitleleri arkasına takması toplumsal zihin kontrolü olarak tanımlanabilir.Toplumsal zihin kontrolü amacıyla televizyondan basına,reklamlardan filmden anlatılmak istenen,bir insanın belirli bir ortamda beyin elektrofizyolojisini vekimyasını etkileyerek,kişiliği ve davranış biçimleri istenen amaç doğrultusunda yeniden şekillendirmektir.İstihbarat örgütleri ve istihbarat örgütleri için çalışan çeşitli maddeleri kullanmışlardır.Bu maddelerin çoğu,nörotranmitterleri çok türevlidir.Nörotranmitter: Beyinde nöron adı verilen sinir hücreleri arasıdaki biyoelektriksel iletimi sağlayabilen mekanizma;bu mekanizma saysinde beyinde farklı yerlerde farklı özelliklere sahip nöronlar birbirleriyle nörotranmitter aracılığıyla iletişim kurarak,duygu,düşünce,bilinç,his,saldırganlık,zeka,uyanıklık,yaratıcılık gibi bir çok fonksiyonları belirler.Örneğin; Esrar (THC) sodyum pentotal gibi birçok madde bireysel zihin kontrolü amacıyla kullanılmıştır.THC’nin etkisinde bilinç dışına ait çeşitli bastırılmış motifler,imajlar ortaya çıkar.Güçlü halüsinojenler olan LSD,MDA,STP,Meskalin,PCP,İbogain algılanmakta olan herşeyin distorsiyona uğramasına,renkerin,seslerin, veya  bilinç dışından gelen  her türlü  düşüncenin değişmesine yol açarlar.Bu ilaçlarla bir kült içinde insanları transa sokmak ve istenilen amaçlar doğrultusunda kullanmak mümkündür.Sodyum pentotal kemo-hipnoz yapmaktadır ve bunu insanları konuşturmak için kullanmışlardır.Gerçekten kimyasal ajanlar kullanılarak yapay anksiyete,hipnoz,rüya görme hali,ağrıya duyarlılığın artırılması ve azalması,hafıza kaybı veya hatırlatma,sersemlik,psikoz yaratıcı düşünce,aşırı duyarlılık oluşturabilir.

Beyin yıkama ve ideoloji kontrolünde genellikle şu teknikler kullanılmaktadır:

 1. Telkin ve telkine yatkınlık gerek hipnoz ,gerekse tekrarlayan ritüeller uygulanır.Hemen hemen tüm tarikatlar ve kültler bu teknikleri kullanır.
 2. Mevcut tüm psikolojik akardengeyi yıkma.Var olan inanç ve bilinç yapısı sarsılır ve kişi kendi oluşturduğunu psikolojik  savunma mekanizmalarından mahrum kalarak,yeni bir travmaya ve telkine açık hale gelir.
 3. Egoyu Zayıflatma
 4. Cinsellik ,pek çok tarikat ve kült cinselliği,libidoyu had safhada kullanılarak insandaki haz-ödüllendirme mekanizmalarını harekete geçirir.Bu sırada bazı ilaçların (Ekstazi,MDA vb.) gibi etkilerden de yaralanır.
 5. Gizemcilik ve üstün güçlere ulaşma.Gizemcilik,parapsikoloji ve mistizm hemen hemen her tarikatın ve kültün temel parametre olarak kullandığıunsurdur.Bu yeteneklere ulaşma konusunda bazen ilaçlar veya başka psikolojik teknikler de kullanılır (vecd,meditasyon vb.)
 6. Eşikaltı algının ve lollektif bilinç dışının,arketipal öğeleri çok sistemli kullanılması.Burada ses,müzik,görüntü,duyma, veya görme eşiğinin dışındaki stimülan  etkiler,fikirler,film görüntüleri,klişileşmiş yapılar ve moda gibi unsurlar kullanılmaktadır.
 7. Kimyasal maddelerle beynin normal akardengesinin (hemostasis) yıkılmasını ve yepyeni bir yapı kurulması.

Mançurya Kobayı (Manchurian Canditate) ise kendi iradesi dışında, birtakım  beyin yıkama seansları,ilaçlar veya hipnozun etkisiyle başkasının istediği eylemleri yapanlara verilen genel isimdir.Mançurya Kobayı teriminden hedeflenen robotlaştırılmış ve her istenileni yapabilen bireyler elde edebilmektedir.Temel konusu LSD, halüsinojenler ve kimyasal ajanlarla beyin kontrolü olan MK-ULTRA projesini başlatan Allen Dulles’ın 1953 yılında yaptığı konuşmada,hedeflerinin  ne olduğunu şu cümlelerle açıklamıştır: “Hedef,insan zihnindeki savaşı kazanamaktır.Bu savaşın ilk cephesi propaganda,depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır.İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılan birçok mançurya kobayı yaratabilmektir.

Marilyn Monroe’nun ölümündeki sis perdesi kaldırılmadı.İddilar onun ABD derin devleti projesi ya da bildirildiği sırlar nedeniyle zihin kontrolü projesi sonucu öldürüldüğü yönünde zihin kontrol vakaları.

Tarihte zihin kontrolü operasyonlarına maruz kalmış olabileceği iddia edilen kişilerin bazıları şunlarıdr: John F. Kennedy cinayetinin faili olan Lee Harvey Oswald‘ın bir bihin kontrolü operasyonuna maruz kaldığı düşünülmektedir.Lee Oswald’ın MK-ULTRA isimli zihin kontrol projesinde Mançurya Kobayı haline getirildiği iddia edilmektedir.Bilindiği gibi John F.Kenndy cinayeti hiç çözülememiş.Cinayetin tüm delillerini ise Amerikan Derin Devleti tarafından yok edilmişti.Bir zamanların efsanevi sarışını film yıldızı Marilyn Monroe‘nun ölümündeki sır perdesi yıllarca kaldırılamadı.Bazı kişiler onun intihar ettiğini bazı kişiler,kitaplar ise bir ABD derin Devleti Projesi ya da bildiği sırlar nedeniyle bir zihin kontrolü projesi sonucu öldürüldüğünü iddia etti.Ayrıca Marilyn Monroe’nun Cathy O’Brien gibi MONARCH projesinde kullanıldığı yapılan iddialar arasındaydı.Ünlü manken Candy Jones‘un CIA tarafından hipnozla çoğul kişilik oluşturularak yıllarca çift kişilikle yaşatıldığı iddia edilmektedir. “The Control Of Candy  Jones” isimli kitapta belirtildiği üzere Candy Jones isimli manken CIA’de (Morse Allen’ın projesi) hipnoz seanslarıyla Mançurya Kobayı deneylerine tabi tutuldu ve çoğul kişilikle yaşatıldı.

John F.Kennedy ve Robert F. Kennedy Kennedy kardeşlerden biri olan Robert F. Kennedy’nin katili Sirhan Bishara‘nın da bir zihin kontrolü operasyonundan  geçirildiği iddia edilmişt.Sirhan konuşamadan ve iz bırakmadan öldürüldü.Jim Jones’un kurduğu Halkın Tapınağı Kült’ünün 910 kişinin bir araya gelerek, siyanür içip intihar etmelerinin hiçbir mantıksal açıklaması olamazdı.

1981 Yılında öldükten Hohn Lennon’un bir MK-ULTRA Projesi Kurbanı olduğu iddia ediliyor.Onu öldüren Davıd Chapman ise kendisini Lennon Sanıyordu.

 

Hare Krishna ve diğer okült dinsel yapılar bu kültlerin daha az ekstrem olanlarına verilebilecek başka  bir örnektir.1981’de öldürülen John Lennon’un katili Mark David Chapman’ın bir ruh hastası olmasının yanı sıra bir MK-ULTRA projesinin kurbanı olduğu iddia edilmiştir.David Chapman kendisni John Lennon sanıyordu ve onu öldürürken söylediği sözler şunlardır: “Kanımda biçbir duygu yoktu.Hiçbir  öfke yoktu.Hiçbir şey yoktu.Beynimde ölü bir sessizlik hakimdi.Ölüm,soğuk sessizlik, kalıp yürüyene kadar devam etti.O bana baktı..Beni geçerek ilerledi ve sonra kafamda onu duydum.O bana tekrar ve tekrar ‘onu yap,onu yap,onu yap’ diye emir verdi.” Mark Philips ve Cathy O’Brien tarafından yazılan “Baykuş İmparatorluğu (Trance Formation in Amerika): Bir CIA zihin kontrolü kölesinden gerçek hayat öyküsünü” adı kitapta Cathy  O’Brien kendi ağzından yaşadıklarını anlatmaktadır.

MK-ULTRA projesi psikolojik travmayı ve çeşitli teknikleri kullanan bir zihin kontrolü  projesiydi.Zihin kontrolü altında kendi özdür irademi,düşüncelerimi denetleme yteneğimi kaybettim.Ne soru sormayı,ne çıkarsama yapmayı,ne de söylenenleri yapıyordum.

Katılmak zorunda kaldığım pornografi,daha fazla şiddetlenerek,sado,mozoşizmin işkencelerine (S&M) dönüşmüştü.Fiziksel ve veya psikolojik travmalar; uyku,yemek ve su mahrumiyeti; yüksek voltajlı elektrik şoku;ve belirli hafıza bölümlerinin,kişiliklerinin hipnotik ve  veya diğer yöntemlerle programlanması bu projede uygulandı.Projede pek çok halüsilason ve uyarıcı madde üzerimde denendi.

Sks tacirim bütün programlama sürecimi izliyor,kırbacı ve çakısıyla sürekli bana işkence yaıyordu. ‘Eğer birisine gidip,olanları anlatsan bile hiç kimse senin gibi birisiyle işim olacağını düşünmez,bu yüzden kaçacak hiçbir yerin yok’ diyordu.Beni sık sık ‘atılabilir’ olmamla tehdit ediyordu,çünkü ne de olsa, ilk başkan modeli olan Marilyn Monroe bütün insanların gözü önünde öldürülmüş ve hiç kimse ne olduğunu anlamamıştı.

Birçok ünlü politikacıya, ajana ve daha birçok kişiye fahişelik yapmaya zorlandım.Onlara daha iyi hizmet verebilmek için birçok seks filmi çekildi.Ayrıca uyuşturucu kuryeliğinde beni kullandılar.Kedim de uyuşturucu kullanmak zorunda kaldım.Satanist ritüellere katılmak zorunda kaldım.Bohem Klübü’nde üçgen şeklinde bir cam fanusa,içlerinde yılanların da olduğu eğitilmiş hayvanlarla birlikte defalarca kapatılmıştım.” Şimdi ilgin bir soru Mehmet Ali Ağca kimin emriyle ve hangi unsurların etkisiyle Papa’ya suikast düzenledi ? zihin kontrolü uygulanarak mı gönderildi ?

Bu türden konuların gelmesini istiyorsanız veya düşünceleriniz var ise yorumda belirtebilirsiniz.Ayrıca yazılan yazılar hakkında bildirim almak istiyosanız bildirim çubuğuna “evet” ve “onaylayarak” yazılan yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Bu yazıya puan ver

0

User Rating: 5 ( 1 votes)

Hakkında S3CMOD

Seçtiklerimiz :)

Paranormal ORB Türü Videosu ve Bilinen Gerçekler

Evet şuanda 1.sınıfa ayırdığımız orb türünü görüyorsunuz ki bu örnekler çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca …