Anasayfa / Metafizik / Neden Kabala Çalışılmalı ? Kabala Nedir ?

Neden Kabala Çalışılmalı ? Kabala Nedir ?

KABALA NEDİR?

Kabala, insanın evrendeki pozisyonunu incelemek ve araştırmak için gerekli olan doğru bir yöntemdir. Kabala Bilgeliği, bize, insanın neden var olduğunu, neden doğduğunu, neden yaşadığını, yaşamının amacının ne olduğunu, nereden geldiğini ve bu dünyadaki yaşamını tamamladıktan sonra nereye gideceğini açıklar.Kabala manevi dünyaya erişmenin bir yöntemidir. Kabala bize manevi dünya hakkında bilgi verir ve onu çalışarak bizler başka bir anlayış geliştirebiliriz. Bu anlayışın yardımı vasıtasıyla üst-dünyalar ile iletişim içinde olabiliriz.Kabala teorik bir çalışma olmayıp pratik bir çalışmadır. İnsan kendisini, kim olduğunu, neye benzediğini öğrenir. Kendini aşama aşama, adım adım değiştirmek için neye ihtiyacı olduğunu öğrenir. Araştırmasını kendi iç ben’i aracılığı ile yönetir.Bütün deneyleri kendisi üzerinde, kendisi içinde yürütür. Bu nedenledir ki Kabala’ya “Gizli  Bilgelik”  denir.  Kişi,  Kabala  vasıtası  ile  meydana  gelen,  sadece  kendisinin hissettiği ve bildiği içsel değişimlere uğrar. Bu değişim, bir kişi içinde meydana gelir; sadece o kişiye özgüdür ve sadece o kişi bunun farkındadır.Kabala  kelimesi,  İbranice  olan  “Lekabbel”  (almak)  kelimesinden  gelir.  Kabala, eylemlerin nedenlerini “alma arzusu” olarak tanımlar. Bu arzu, çeşitli türden hazların alınması ile alakalıdır. Hazzı almak için, kişi genelde büyük bir gayret sarf etmeye isteklidir. Sorun şudur ki, kişi minimum bedel öderken, maksimum oranda hazzı nasıl alabilir? Herkes bu soruyu kendince cevaplamaya çalışmaktadır.Alma arzusunun gelişmesini ve büyümesini sağlayan yöntemde belli bir düzen vardır. İlk aşamada, insan fiziki hazzı şiddetle arzular. Sonra, para, onur, şan ve şöhret arar. Hatta daha kuvvetli bir arzu kişiyi güç için şevklendirir. Sonra maneviyat için bir arzu, istek geliştirebilir, ki bu nokta piramidin tepesidir. Maneviyat arzusunun ne kadar büyük olduğunu fark eden kişi bu arzusunu tatmin etmenin yollarını arar.Alma  arzusunun  aşamaları  arasındaki  geçiş  kişinin  yetenekleri  ve  sınırlamalarının farkında olmasını sağlar.

 

Kabala, üst-dünyalar ile duygu ve düşüncelerimizin kökenleri ile ilgilenir ki biz bunu anlamalıyız.  Dünyalar  üzerinde  herhangi  bir  kontrolümüz  olmadığı  için  duygu  ve düşüncelerimizin  neden  ve  nasıl  yaratıldıklarını  bilmeyiz.  Tatlı,  acı,  hoş,  kaba  vs. şeklindeki deneyimlerimize şaşırırız. Psikoloji, psikiyatri ve öteki sosyal disiplinler alanı açısından bile, duygularımızı incelemek için bilimsel aletler geliştirmede başarısızdır. Davranışsal etmenler, anlama yetimizden gizli kalırlar.Kabala,  duyularımızı  bilimsel  olarak  incelemek  için  geliştirilmiş  olan  bir  sistemdir. Duygu ve arzularımızın hepsini alır ve her biri için, her bir fenomen için, her seviyedeki her bir anlayış ve duygu çeşidi için tam bir bilimsel formül sağlar.Bu, zeka ile birleştirilmiş duyguları inceleme işidir. Başlangıç seviyesindeki öğrenciler için, geometri, matris ve diyagramlardan yararlanır. Kabala çalışırken, öğrenciler kendi duygularının her birini tanımlar ve bunları anlamaya başlarlar. Gücüne, yönüne ve karakterine göre ona hangi adın verilmesi gerektiğini bilirler.

Kabala Bilgeliği antik ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Kabala vasıtası ile kişi yüksek bir farkındalık alır ve maneviyat kazanır. Bu, gerçekten onun bu dünyada ki amacıdır. Kişi, maneviyat için bir arzu hissettiği zaman, bu maneviyat için bir özlem hissetmeye başlar ve sonrada Yaratan tarafından sağlanan Kabala Bilgeliği vasıtası ile bu arzuyu geliştirebilir.Kabala, Kabalist’in hedefini açıklayan bir kelimedir. Bu hedef insanın düşünen bir varlık olarak, bütün yaratılanların en yücesi olarak, ehil olduğu her şeyi elde etmesidir.

 

NEDEN KABALA ÇALIŞILMALI?

 

Sıradan bir insan, Kabalistlerin yazılı eserlerini çalışırken, kendi içinde daha önceden gizli olan, saklı olan özü öğrenir. Bu çalışma vasıtası ile sadece 6. hissi edindikten sonra, daha önceden açığa çıkarılmamış olan formu anlamaya ve hissetmeye başlar.Herkesin  6.  hissini  geliştirmesi  için  doğal  bir  yeteneği  vardır  ve  bundan  ötürü Kabalistler üst manevi dünyanın yapısı hakkındaki bilgilerini iletirler. [Kabala vasıtası ile Realiteyi Anlama bölümüne bakınız.]Kişi   Kabalistik   materyallere   maruz   bırakıldığından,   ilk   başta   neyi   okuduğunu anlayamayabilir. Ama eğer anlamak isterse ve de anlamak için de doğru biçimde bir çaba gösterirse “Ormakif” olarak adlandırılan ışığı – yani onu düzelten ve aşama aşama ona manevi realitesini gösteren Işık – çağırır, ister. “Islah” ve “Islah etmek” terimleri Kabala’da alma arzusu – yani, manevi dünyanın ve Yaratan’ın niteliklerini edinme arzusu – yönünde olan bir değişimi tanımlar.Herkes 6. hisse, hâlâ uyumakta olan bu manevi hisse sahiptir. Buna kalpteki nokta denir. Bunun karşısında, en sonunda ortaya çıktığında 6. hissi dolduracak olan Işık durur.

 

  1. hisse ayrıca Kli de (Tas, kab, alıcı) denir ve 6. his manevi realite olmasa bile var olmaya devam eder. Hiç kabala çalışmamış olan sıradan bir insanın manevi Kli’si (manevi dünyayı hissetmek için) yeterince gelişmemiştir. Doğru biçimde gerçek kabala yazılı eserlerini çalışırken bu Işık kalpteki noktasını aydınlatır ve onu geliştirmeye başlar. Sonra bu kalp noktası genişlemeye başlar ve Ormakif’in içine girmesine olanak verecek kadar yeterince genişler. Işık, kalpteki noktadan içeri girdiğinde, kişiye manevi bir his verir. Bu nokta, kişinin ruhudur.

Yukarıdan aşağıya inen ve kişi için, yolu yavaş yavaş aydınlatan Ormakif olmaksızın ve üst dünyadan yardım gelmeksizin hiçbir şey mümkün değildir. Yukarıdan planlandığı gibi, bu ışığı tanımlamadığımız zaman bile, kalpteki nokta ve onu dolduracak olan Işık arasında direkt bir bağlantı vardır. Kabala kitaplarına çalışma, kişiye ruhu ile bağlantıya geçme ve yavaş yavaş maneviyat için bir arzu hissetme olanağı verir. Bu sürece segula (deva – çare) denir.

10  SEFİROT’UN  İNCELEMESİNE  GİRİŞ  isimli  kitabında  Rav  Yehuda  Aşlag  şöyle yazmıştır:  Ona  göre,  Kabalistler  neden  herkese  Kabala  çalışmayı  öğretti?  Ne çalıştıklarını bilmeseler bile, Kabala Bilgeliği’ni çalışmada kıyaslanamaz ölçüde harika bir  niteliğin  var  olduğunu  ilan  etmek  değerli  ve  harika  bir  olay  iken,  ruhlarını çevreleyen  ışığı  uyandıran  şey  ne  çalıştıklarını  anlamalarını  sağlayan  o  muazzam arzudur. Bu, Yaratılışı planlarken, Yaratan’ın bizim için istediği bütün harika hislerin, nihayet, elde edilmesi olasılığının herkese garantilendiği anlamına gelir.Bu reenkarnasyonda, bu kazançlara erişemeyenler bunlara başka bir reenkarnasyonda –Yaratan’ın isteği gerçekleşene kadar – sahip olacaklar. Kişi bu kazançlara erişmeyi tamamlamasa bile, Işıkların onun olması kaçınılmazdır. Ormakif, ışığı alacak olan Kli’yi hazırlaması için onu bekler. O nedenle de ‘Kelim’den (kli, çoğul) mahrum olmasa bile, kişi bu bilgeliği ile ilişki içine girdiğinde, kendine ait olan ve kendini bekleyen Kelimi ve Işıkların isimlerini çağırdığında onlar bu kişiye belli ölçüde parlayacaktır. Fakat bu kişinin içindeki ruha sızmayacaklardır, zira Klileri henüz bu Işıkları kabul etmek için hazır değildir. Kabala, Kli’nin Yaratan’ın ışığını alması için yaratılan yegane vasıtadır. Bilgelik ile meşgul olduğunda kişinin aldığı Işık ona yukarıdan bir hayat verir, ona bol miktarda kutsallık ve saflık ihsan eder ve kişiyi, kazançları elde etmeyi tamamlamasına daha da yaklaştırır.Kabala, kişiye onu çalışırken maneviyat hazzını vermesi anlamında ve onu kişinin maneviyatı materyalizme  tercih  etme  deneyimi vermesi  anlamında  olağanüstü  bir öğretidir. Edindiği maneviyatı oranında, iradesini aydınlatır ve kendisini bir zamanlar ona cazip gelen şeylerden – aynı bir yetişkinin çocukça oyunlardan artık etkilenmemesi gibi – uzak tutmasını öğrenir.Kabalaya neden ihtiyaç duyarız? Çünkü Kabala bize değişim için bir sıçrama tahtası olarak verilir. Gün boyunca herhangi bir vakitte, Yaratıcı’yı öğrenmemiz ve anlamamız için  bize  verilir.  Bunlar,  Kabala  Bilgeliği’nin  sağlanmasının  yegane  gerekçeleridir. Kendini  değiştirmek  ve  iyileştirmek  ve  Yaratıcı’yı  tanımak  için;  Kabala  öğrenen herhangi  birisi  gelişebildiğini   ve   ömründe   hakiki   kaderini   gerçekleştirebildiğini anlamaya başladığı aşamaya ulaşır.

 

kaynak : kabala ve gizli bilgelik

Bu yazıya puan ver

0

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Hakkında Halil Can Özdemir

Seçtiklerimiz :)

Paranormal ORB Türü Videosu ve Bilinen Gerçekler

Evet şuanda 1.sınıfa ayırdığımız orb türünü görüyorsunuz ki bu örnekler çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca …